Skip to content

Impact national strikes // impact nationale protestacties

The recent and continuous (national) actions and strikes from the agricultural sector heavily impacts activities in the Port of Antwerp-Bruges as well, including the transportation sector in and out of the port.

Impact national strikes - impact nationale protestacties

(ENG)

The recent and continuous (national) actions and strikes from the agricultural sector heavily impact activities in the Port of Antwerp-Bruges as well, including the transportation sector in and out of the port. Zuidnatie in all of its activities is undertaking all reasonable efforts to mitigate this, however please do note that (heavy) delays are possible which go beyond any responsibility of Zuidnatie. Thank you for your understanding. If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

You can find more updates regarding the national strikes on the website of Port of Antwerp-Bruges. 

(NL)

De recente en aanhoudende (nationale) acties en stakingen vanuit de landbouwsector hebben ook een zware impact op de activiteiten in de havens Antwerpen-Zeebrugge, inclusief de transportsector in en vanuit de haven. Zuidnatie doet in al haar activiteiten alle redelijke inspanningen om dit te verzachten, maar gelieve er rekening mee te houden dat (zware) vertragingen mogelijk zijn die buiten elke verantwoordelijkheid van Zuidnatie vallen. Wij danken u voor uw begrip. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer updates over de protestacties in en rond de havengebieden van Antwerpen en Zeebrugge kan u op de website van Port of Antwerp-Bruges vinden.